GAiN (Global Aid Network)
is een wereldwijde organisatie die
Gods liefde uitdraagt via (nood)hulp.

werkvakantie

Eerste bericht hulpreis Zuid-Afrika

Deze zomer gaan twee hulpreizen aan de slag in Port Shepstone Zuid Afrika. Er zal een crèche worden gebouwd waar kinderen die getroffen zijn door aids een waardige dagopvang krijgen. Ook zullen verschillende kleinere klussen bij partnerorganisaties worden verricht. In verschillende crèches worden vakantiebijbelweken georganiseerd. Daarnaast zullen arme gezinnen in […]

Eerste bericht hulpreis Roemenië

De deelnemers van de reis naar Roemenië zullen werken aan een schottenkeet die tot kerk wordt omgebouwd. Ook worden er activiteiten voor Roma kinderen georganiseerd, bijvoorbeeld een speciale verwenmiddag. Een indruk van de vorige hulpreis naar Roemenië kun je lezen op de website van GAiN.