GAiN (Global Aid Network)
is een wereldwijde organisatie die
Gods liefde uitdraagt via (nood)hulp.

creche

Eerste bericht hulpreis Zuid-Afrika

Deze zomer gaan twee hulpreizen aan de slag in Port Shepstone Zuid Afrika. Er zal een crèche worden gebouwd waar kinderen die getroffen zijn door aids een waardige dagopvang krijgen. Ook zullen verschillende kleinere klussen bij partnerorganisaties worden verricht. In verschillende crèches worden vakantiebijbelweken georganiseerd. Daarnaast zullen arme gezinnen in […]