GAiN (Global Aid Network)
is een wereldwijde organisatie die
Gods liefde uitdraagt via (nood)hulp.